English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Media - Kultura - Komunikacja Społeczna
Adres strony WWW: http://www.uwm.edu.pl/mkks/
Drugi adres
strony WWW:
https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/mkks
Trzeci adres
strony WWW:
http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/artykul/14/czytelnia.html
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/533/
ISSN: 1734-3801
Index Copernicus: 2012: 4,42 ; 2013: NI ; 2014: 35,53 ; 2015: 47,93
Punktacja MNiSZW: 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8 ; 2019: 20
Data początkowa: 2005
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn). Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Symbol UKD: 008 ; 316.77
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2005/1-
Abstrakty: 2005/1 ; 2007-2008/3-4-
Pełne teksty: 2005/1 ; 2007-2008/3-4-
Wskazówki dla autorów: http://www.uwm.edu.pl/mkks/index.php/pl/dla-autorow.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-01-22
Dziedzina:kulturoznawstwo
dziennikarstwo i media
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »