English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica
Poprzednie tytuły: Acta Universitatis Lodziensis. Seria 1, Nauki Humanistyczno-Społeczne: 1975-1980
Adres strony WWW: https://czasopisma.uni.lodz.pl/historica/index
Drugi adres
strony WWW:
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/5076
DOI: 10.18778/0208-6050
ISSN: [e]2450-6990 ; [p]0208-6050
Index Copernicus: 2012: 5,27 ; 2013: 3,18 ; 2014: 42,35 ; 2015: 50,68 ; 2016: NI
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 1975
Data online: 1980
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Łódzki
Symbol UKD: 943.8
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 1980/1-
Abstrakty: 1980/1-
Pełne teksty: 1980/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.aul.uni.lodz.pl/index.php/instrukcja-redakcyjna
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-01-22
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »