English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica
Poprzednie tytuły: Acta Universitatis Lodziensis. Seria 1, Nauki Humanistyczno-Społeczne: 1980
Adres strony WWW: https://czasopisma.uni.lodz.pl/archaeo/index
Drugi adres
strony WWW:
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/2683
ISSN: [e]2449-8300 ; [p]0208-6034
Punktacja MNiSZW: 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2019: 20
Data początkowa: 1980
Data online: 1980
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Łódzki
Symbol UKD: 902 ; 904
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 1980/1-
Abstrakty: 1980/1-
Pełne teksty: 1980/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-01-22
Dziedzina:archeologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
DOAJ - Directory of Open Access Journals
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »