English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Archives of Psychiatry and Psychotherapy
Adres strony WWW: http://www.archivespp.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=articles_all
DOI: 10.12740/APP
ISSN: [e]2083-828X ; [p]1509-2046
Index Copernicus: 2001: 3,68 ; 2002: 5,60 ; 2003: 5,57 ; 2004: 5,57 ; 2005: 5,00 ; 2006: 4,65 ; 2007: 5,04 ; 2008: 5,21 ; 2009: 5,36 ; 2010: 5,47 ; 2011: 5,53 ; 2012: 6,99 ; 2013: 6,78 ; 2014: 114,71 ; 2015: 120,78
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12 ; 2019: 20
Data początkowa: 1999
Data online: 1999
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
Symbol UKD: 159.9 ; 616.89
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1999/1-
Abstrakty: 1999/1-
Pełne teksty: 1999/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.archivespp.pl/for-Authors.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-10-13
Dziedzina:medycyna
psychologia
psychiatria
Indeksowane w:PSJD - Polish Scientific Journal Database
EBSCO Academic Search Complete
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
Scopus
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »