English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze
Adres strony WWW: http://wlzp.wuwr.pl/
ISSN: 2082-4939
Index Copernicus: 2014: 42,26 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Wrocławski
Symbol UKD: 34
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2010/1-
Abstrakty: 2010/1-
Pełne teksty: 2010/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-22
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »