English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wrocławskie Studia Politologiczne
Adres strony WWW: http://wrsp.wuwr.pl/
DOI: 10.19195/1643-0328
ISSN: 1643-0328
Index Copernicus: 2013: 4,82 ; 2014: 42,56 ; 2015: 47,37
Punktacja MNiSZW: 2009c: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7 ; 2019: 20
Data początkowa: 2001
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Wrocławski
Symbol UKD: 32
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2008/9-
Abstrakty: 2008/9-
Pełne teksty: 2008/9-
Wskazówki dla autorów: http://wrsp.wuwr.pl/page/dla-autorow-126
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-07-19
Dziedzina:nauki polityczne
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »