English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Linguistica
Poprzednie tytuły: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica
Adres strony WWW: http://slin.wuwr.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.ifg.uni.wroc.pl/magazine/studia-linguistica/
DOI: 10.19195/0137-1169
ISSN: 0137-1169
Index Copernicus: 2014: 70,60 ; 2015: 79,78
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2009b: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Data początkowa: 1974
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Wrocławski
Symbol UKD: 80
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2008/26-
Pełne teksty: 2008/26- [od 2017/36- dostęp płatny]
Wskazówki dla autorów: http://slin.wuwr.pl/page/dla-autorow-58
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-20
Dziedzina:językoznawstwo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »