English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Filmoznawcze
Adres strony WWW: http://sf.wuwr.pl/
DOI: 10.19195/0860-116X
ISSN: 0860-116X
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 8 ; 2012a: 8 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Data początkowa: 1978
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Wrocławski
Symbol UKD: 791.43
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2008/29-
Abstrakty: 2008/29-
Pełne teksty: 2008/29-
Wskazówki dla autorów: http://sf.wuwr.pl/page/dla-autorow-82
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-07-19
Dziedzina:teatr i film
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »