English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Prace Kulturoznawcze
Poprzednie tytuły: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze
Adres strony WWW: http://pkult.wuwr.pl/
ISSN: 0860-6668
Index Copernicus: 2013: 3,63 ; 2014: NI ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 1987
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Wrocławski
Symbol UKD: 008
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2007/10-2017/4
Pełne teksty: 2007/10-2017/4
Wskazówki dla autorów: http://pkult.wuwr.pl/page/dla-autorow-88
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-01-16
Dziedzina:kulturoznawstwo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »