English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Oblicza Komunikacji
Poprzednie tytuły: Acta Universitatis Wratislaviensis. Oblicza Komunikacji
Adres strony WWW: http://okom.wuwr.pl/
ISSN: 2083-5345
Index Copernicus: 2014: 46,54 ; 2015: 47,00
Punktacja MNiSZW: 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 2008
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Wrocławski
Symbol UKD: 316.77 ; 001.81
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2008/1-
Abstrakty: 2008/1-
Pełne teksty: 2008/1-
Wskazówki dla autorów: http://okom.wuwr.pl/page/dla-autorow-47
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-01-16
Dziedzina:socjologia
filologia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »