English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Literatura i Kultura Popularna
Poprzednie tytuły: Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna
Adres strony WWW: http://lkp.wuwr.pl/
ISSN: 0867-7441
Index Copernicus: 2012: 4,55 ; 2013: NI ; 2014: 53,66 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2009b: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 2 ; 2012a: 4 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 11 ; 2016: 11 ; 2017s: 11 ; 2019: 20
Data początkowa: 1991
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Wrocławski
Symbol UKD: 821
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2008/14-
Abstrakty: 2008/14-
Pełne teksty: 2008/14-
Wskazówki dla autorów: http://lkp.wuwr.pl/page/dla-autorow-66
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-21
Dziedzina:kulturoznawstwo
literaturoznawstwo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »