English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Forum Socjologiczne
Adres strony WWW: http://fsoc.wuwr.pl/
DOI: 10.19195/2083-7763
ISSN: 2083-7763
Index Copernicus: 2015: 52,58
Punktacja MNiSZW: 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 4 ; 2015a: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 2011
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Wrocławski
Symbol UKD: 316
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2010/1-
Abstrakty: 2010/1-
Pełne teksty: 2010/1-
Wskazówki dla autorów: http://fsoc.wuwr.pl/page/dla-autorow-174
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-21
Dziedzina:socjologia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »