English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Ekonomia - Wroclaw Economic Review
Poprzednie tytuły: Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia: 1993-2014
Adres strony WWW: http://ekon.wuwr.pl/
DOI: 10.19195/2084-4093
ISSN: 2084-4093
Index Copernicus: 2014: 39,66 ; 2015: 67,59
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 1993
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uiwersytet Wrocławski
Symbol UKD: 33
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2007/15-
Abstrakty: 2007/15-
Pełne teksty: 2007/15-2009/17 [dostęp płatny] ; 2010/18-
Wskazówki dla autorów: http://ekon.wuwr.pl/page/dla-autorow-92
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-19
Dziedzina:ekonomia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities2
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »