English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wratislaviensium Studia Classica
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe. Seria A, Nauki Społeczne. Classica Wratislaviensia: 1961-1965
Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia
Classica Wratislaviensia: 1966-2014
Adres strony WWW: http://cwr.wuwr.pl/
ISSN: [e]2449-6901 ; [p]0578-4387
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 1961-2011
Data online: 2007-2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Wrocławski
Symbol UKD: 807 ; 931
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2007/27-2011/31
Pełne teksty: 2007/27-2011/31
Wskazówki dla autorów: http://cwr.wuwr.pl/page/dla-autorow-96
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-07-18
Dziedzina:językoznawstwo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »