English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia o Książce i Informacji
Poprzednie tytuły: Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo: 1966-2011 (ISSN 0524-4471)
Adres strony WWW: http://bibl.wuwr.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://bibl.sjol.eu/
DOI: 10.19195/2300-7729
ISSN: 2300-7729
Index Copernicus: 2014: 43,08 ; 2015: 56,08
Punktacja MNiSZW: 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 1966
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Wrocławski
Symbol UKD: 02
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2008/27-
Abstrakty: 2008/27-
Pełne teksty: 2008/27- [2017/3- dostęp płatny]
Uwagi: ISSN poprzedniego tytułu.
Wskazówki dla autorów: http://bibl.wuwr.pl/page/dla-autorow-32
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-19
Dziedzina:bibliotekoznawstwo i inf. naukowa
Indeksowane w:PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities2
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »