English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Filozoficzny Ignatianum
Poprzednie tytuły: Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie: 1988-1999
Annuarium Facultatis Philosophicae Academiae Ignatianum Cracoviae
Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie: 1988-2011
The Ignatianum Philosophical Yearbook
Annuarium Philosophicum Ignatianum
Adres strony WWW: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/rfi
DOI: 10.5281/zenodo.44503 [przykładowy doi, brak prefiksu dla czasopisma]
ISSN: 2300-1402
Index Copernicus: 2012: 5,84 ; 2013: 4,29 ; 2014: 44,79 ; 2015: 69,48
Punktacja MNiSZW: 2009b: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 2 ; 2014: 2 ; 2015: 3 ; 2016: 3 ; 2017s: 3
Data początkowa: 1988
Data online: 1988
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia Ignatianum (Kraków). Wydział Filozoficzny
Symbol UKD: 1
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 1988/1-2018/24/2
Abstrakty: 1988/1-2018/24/2
Pełne teksty: 1988/1-2018/24/2
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-01-20
Dziedzina:filozofia
Indeksowane w:BazHum
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »