English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Argument. Biannual Philosophical Journal
Poprzednie tytuły: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Philosophica: 2002-2008
Adres strony WWW: http://www.argument-journal.eu/
Drugi adres
strony WWW:
http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/pubindex?dirids=97
DOI: 10.24917/20841043
ISSN: [e]2084-1043 ; [p]2083-6635
Index Copernicus: 2012: 4,98 ; 2013: 7,33 ; 2014: 77,07 ; 2015: 84,32
Punktacja MNiSZW: 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7 ; 2019: 40
Data początkowa: 2002
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków). Instytut Filozofii i Socjologii
Symbol UKD: 1
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2011/1/1-2018/8/2
Abstrakty: 2011/1/1-2018/8/2
Pełne teksty: 2011/1/1-2018/8/2
Wskazówki dla autorów: http://www.argument-journal.eu/notes-to-contributors
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-20
Dziedzina:filozofia
nauki społeczne
nauki humanistyczne
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
IC Journals Master List2
DOAJ - Directory of Open Access Journals
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »