English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Okulistyka Weterynaryjna
Poprzednie tytuły: Polish Journal od Veterinary Ophthalmology
Adres strony WWW: http://www.okulistyka-weterynaryjna.pl/
ISSN: [e]2082-9256
Index Copernicus: 2012: 5,61 ; 2013: 5,58 ; 2014: NI ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2017s: 3
Data początkowa: 2010
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Red. Nacz. Dr n. wet. Przemysław Krzysztof Bryła
Symbol UKD: 617.7:636.09
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2011/3-
Pełne teksty: 2011/3-
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-01-14
Dziedzina:weterynaria
Indeksowane w:EBSCO Academic Search Complete
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »