English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Elbląskie Studia Muzealne
Adres strony WWW: http://www.muzeum.elblag.pl/s/11/elblaskie-studia-muzealne
ISSN: 2081-9625
Data początkowa: 2009
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Muzeum Archeologiczno-Historyczne (Elbląg)
Symbol UKD: 069
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2009/1-2011/2
Abstrakty: 2009/1
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-19
Dziedzina:historia i archiwistyka
« Powrót do wyszukiwania »