English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Archeologia Polski
Adres strony WWW: http://iaepan.vot.pl/wydawnictwo/czasopisma/archeologia-polski/o-czasopismie
Drugi adres
strony WWW:
http://rcin.org.pl/publication/33974
ISSN: 0003-8180
Index Copernicus: 2015: 64,12
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2010a: 15 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10 ; 2019: 70
Kategoria ERIH: 2007: INT2
Data początkowa: 1957
Data online: 1957
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Symbol UKD: 902 ; 903
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1957/1-
Pełne teksty: 1957/1- [wybrane artykuły dostępne w bibliotece cyfrowej]
Wskazówki dla autorów: http://iaepan.vot.pl/wydawnictwo/czasopisma/archeologia-polski/o-czasopismie/zasady-publikacji
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-19
Dziedzina:archeologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
Scopus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »