English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Kwartalnik Urzędu Patentowego RP
Adres strony WWW: http://www.uprp.pl/kwartalnik/Lead03,642,1853,1,index,pl,text/
ISSN: [e]2299-5536 ; [p]2081-5964
Data początkowa: 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Symbol UKD: 334.72(438)(088.8) ; 658.115
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2010/1-
Pełne teksty: 2010/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-01-14
Dziedzina:prawo
« Powrót do wyszukiwania »