English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Kultura i Wychowanie (2011)
Adres strony WWW: http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/99/
Drugi adres
strony WWW:
http://pedagogika.pl/
ISSN: [e]2083-2923 ; [p]2544-9427
Index Copernicus: 2012: 4,29 ; 2013: NI ; 2014: NI ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2011
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Łódź)
Symbol UKD: 37
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2011/1-
Abstrakty: 2011/1-
Pełne teksty: 2011/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-01-14
Dziedzina:pedagogika
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »