English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
European Journal of Biological Research
Poprzednie tytuły: Journal of Biology and Earth Sciences: 2011-2014
Adres strony WWW: http://journals.tmkarpinski.com/index.php/ejbr
ISSN: [e]2449-8955
Index Copernicus: 2012: 6,21 ; 2013: 6,86 ; 2014: 96,49 ; 2015: 93,39
Punktacja MNiSZW: 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 11 ; 2016: 11 ; 2017s: 11
Data początkowa: 2011
Data online: 2017
Wydawca/Instytucja sprawcza: TMKarpiński Publisher
Symbol UKD: 551.1/.4
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2017/7/4-
Abstrakty: 2017/7/4-
Pełne teksty: 2017/7/4-
Wskazówki dla autorów: http://jbes.strefa.pl/authors.html
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-01-13
Dziedzina:medycyna
geologia
biologia
geografia
Indeksowane w:AGRO
IC Journals Master List
IC Journals Master List2
DOAJ - Directory of Open Access Journals
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »