English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Kronika Sejmowa
Adres strony WWW: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/kronika.xsp
ISSN: [e]1689-2216 ; [p]0867-5414
Data początkowa: 2003
Data online: 2003
Wydawca/Instytucja sprawcza: Kancelaria Sejmu. Biuro Informacyjne.
Symbol UKD: 342.52
Częstotliwość: dwutygodnik
Spisy treści: 2015/1(820)-
Pełne teksty: 2015/1(820)-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-01-13
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »