English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Przegląd Prawa Konstytucyjnego
Adres strony WWW: http://czasopisma.marszalek.com.pl/pl/10-15804/ppk
DOI: 10.15804/ppk
ISSN: 2082-1212
Index Copernicus: 2012: 4,20 ; 2013: 5,04 ; 2014: 52,69 ; 2015: 66,95
Punktacja MNiSZW: 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Data początkowa: 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wydawnictwo Adam Marszałek
Symbol UKD: 342
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 2010/1-
Abstrakty: 2010/1-
Pełne teksty: 2010/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.marszalek.com.pl/przegladprawakonstytucyjnego/Autorzy.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-01-13
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »