English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Peitho. Examina Antiqua
Adres strony WWW: http://peitho.amu.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/peitho/
Trzeci adres
strony WWW:
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/2065
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/314/
ISSN: [e]2300-9004 ; [p]2082-7539
Punktacja MNiSZW: 2013: 9 ; 2014: 9 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
Symbol UKD: 1
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2010/1-
Abstrakty: 2010/1-
Pełne teksty: 2010/1-
Wskazówki dla autorów: http://peitho.amu.edu.pl/submissions/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-07-16
Dziedzina:filozofia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »