English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze
Adres strony WWW: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/publikacjeBAS.xsp?seria=3
ISSN: 1896-6659
Data początkowa: 2006
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Biuro Analiz Sejmowych
Symbol UKD: 342.52/.53
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2011/1-
Pełne teksty: 2011/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-07-15
Dziedzina:prawo
nauka
historia i archiwistyka
socjologia
administracja
Indeksowane w:CEEOL - Central and Eastern European Online Library
EBSCO Academic Search Complete
« Powrót do wyszukiwania »