English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Health Problems of Civilization
Poprzednie tytuły: Człowiek i Zdrowie: 2007-2013
Human and Health: 2007-2013
Adres strony WWW: http://www.termedia.pl/Journal/Health_Problems_of_Civilization-99
Drugi adres
strony WWW:
http://www.pswbp.pl/index.php/pl/czlowiek-i-zdrowie
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.bbc.mbp.org.pl/publication/8659
Czwarty adres
strony WWW:
http://hpc.edu.pl/index.php/hpc
DOI: 10.5114/hpc
ISSN: [e]2354-0265 ; [p]2353-6942
Index Copernicus: 2012: 5,03 ; 2013: 6,30 ; 2014: 79,27 ; 2015: 90,41
Punktacja MNiSZW: 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2013: 3 ; 2014: 4 ; 2015: 8 ; 2015a: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Data początkowa: 2007
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II (Biała Podlaska)
Symbol UKD: 614
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2010/4/1-
Abstrakty: 2010/4/1-
Pełne teksty: 2010/4/1-
Wskazówki dla autorów: http://hpc.edu.pl/index.php/hpc/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-08-18
Dziedzina:zdrowie i bezpieczeństwo publiczne
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
AGRO
AGRO2
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
PBN - Polska Bibliografia Naukowa2
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »