English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Horyzonty Polityki
Adres strony WWW: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP
DOI: 10.17399/HP
ISSN: [e]2353-950X ; [p]2082-5897
Index Copernicus: 2014: 82,10 ; 2015: 84,92
Punktacja MNiSZW: 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia Ignatianum (Kraków). Instytut Politologii
Symbol UKD: 32
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2010/1/1-
Abstrakty: 2010/1/1-
Pełne teksty: 2010/1/1-
Wskazówki dla autorów: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-08-18
Dziedzina:nauki polityczne
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
BazEkon
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »