English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wiek Oświecenia
Adres strony WWW: http://wiekoswiecenia.uw.edu.pl/
ISSN: 0137-6942
Index Copernicus: 2015: 44,25
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2010a: 10 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12
Kategoria ERIH: 2007: NAT ; 2011: NAT
Data początkowa: 1978
Data online: 1989
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Warszawski
Symbol UKD: 930.85 ; 94.16/18
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1989/6-2015/30
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-17
Dziedzina:filologia
Indeksowane w:PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »