English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
Adres strony WWW: http://www.yars.wz.uw.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/330/
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16779042/list
DOI: 10.7172/1689-9024.YARS
ISSN: 1689-9024
Index Copernicus: 2012: 6,22 ; 2013: 5,73 ; 2014: 68,41 ; 2015: 83,61
Punktacja MNiSZW: 2010c: 6 ; 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10
Data początkowa: 2008
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Warszawski. Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych
Symbol UKD: 005 ; 334.7
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2008/1-
Abstrakty: 2008/1-
Pełne teksty: 2008/1-2016/9/14
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-17
Dziedzina:prawo
ekonomia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »