English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Perspektywy Kultury
Adres strony WWW: http://www.perspektywy.deon.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://ignatianum.edu.pl/instytut-kulturoznawstwa/badania-naukowe/publikacje/czasopisma/perspektywy-kultury
ISSN: 2081-1446
Punktacja MNiSZW: 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 2009
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia Ignatianum (Kraków). Instytut Kulturoznawstwa
Symbol UKD: 008
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2009/1-2017/4
Abstrakty: 2009/1-2017/4
Pełne teksty: 2009/1-2017/4
Wskazówki dla autorów: http://www.perspektywy.deon.pl/index.php/dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-17
Dziedzina:kulturoznawstwo
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »