English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Paedagogica Ignatiana
Poprzednie tytuły: Rocznik Sekcji Pedagogiki Religijnej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie: 2000-2002
Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie: 2003-2011
Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie: 2012-2013
Adres strony WWW: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/SPI/index
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/551/
DOI: 10.12775/SPI
ISSN: [e]2450-5366 ; [p]2450-5358
Index Copernicus: 2014: 47,45 ; 2015: 64,48
Punktacja MNiSZW: 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 2003
Data online: 2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia Ignatianum (Kraków). Wydział Pedagogiczny
Symbol UKD: 37
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2014/17-2018/21/2
Pełne teksty: 2014/17-2018/21/2
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-01-11
Dziedzina:psychologia
pedagogika
socjologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities2
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »