English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
InstalReporter
Adres strony WWW: http://instalreporter.pl/
Data początkowa: 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: INSTALpress
Symbol UKD: 62
Częstotliwość: dwutygodnik
Spisy treści: 2010/1-
Pełne teksty: 2010/1-
Branżowe:TAK
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-17
Dziedzina:energetyka
chłodnictwo i pneumatyka
ciepłownictwo
« Powrót do wyszukiwania »