English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
Poprzednie tytuły: Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza: 1966-2007
Adres strony WWW: https://rcin.org.pl/publication/81127
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/189/
DOI: 10.18318/wiekxix
ISSN: 2080-0851
Index Copernicus: 2012: 4,68 ; 2013: 5,85 ; 2014: 49,61 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2009c: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10 ; 2019: 20
Kategoria ERIH: 2011: NAT
Data początkowa: 1966
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
Symbol UKD: 82
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2008/43-
Abstrakty: 2008/43-
Pełne teksty: 2008/43-
Wskazówki dla autorów: http://www.wiekxix.pl/do_autorow_i_recenzentow/zasady_publikacji
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-16
Dziedzina:literaturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
BazHum2
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
ERIH Plus2
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »