English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej
Poprzednie tytuły: Scientific Journal of Polonia University
Adres strony WWW: https://nuife.org/index.php/pnap
DOI: 10.23856/18
ISSN: [e]2543-8204 ; [p]1895-9911
Index Copernicus: 2013: 3,48 ; 2014: NI ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2010c: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 2007
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia Polonijna (Częstochowa)
Symbol UKD: 339.923(4-67):327.39(4-67)
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 2007/1-
Abstrakty: 2007/1-
Pełne teksty: 2011/1-
Wskazówki dla autorów: https://nuife.org/index.php/pnap/requirements
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-01-15
Dziedzina:medycyna
biologia
prawo
religioznawstwo i teologia
farmacja
ekonomia
nauki humanistyczne
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »