English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik Naukowy = Organization & Management Scientific Journal
Adres strony WWW: http://oamquarterly.polsl.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.oiz.polsl.pl/
DOI: 10.29119/1899-6116
ISSN: 1899-6116
Index Copernicus: 2013: 3,61 ; 2014: 53,43 ; 2015: 62,75
Punktacja MNiSZW: 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2010c: 9 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9 ; 2019: 20
Data początkowa: 2008
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Politechnika Śląska (Gliwice). Wydział Organizacji i Zarządzania
Symbol UKD: 658.1/.5::66/69
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2008/1-
Abstrakty: 2008/1-
Pełne teksty: 2008/1-
Wskazówki dla autorów: http://oamquarterly.polsl.pl/?page_id=21
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-07-13
Dziedzina:organizacja i zarządzanie
Indeksowane w:BazTech
IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »