English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
JMFS Journal of Management and Financial Sciences
Adres strony WWW: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/Journal_of_Management_and_Financial_Sciences_JMFS/Strony/default.aspx
Drugi adres
strony WWW:
https://econjournals.sgh.waw.pl/JMFS
Trzeci adres
strony WWW:
https://cor.sgh.waw.pl/handle/20.500.12182/279
ISSN: [e]2657-5612 ; [p]1899-8968
Index Copernicus: 2011: 2,88 ; 2012: 3,63 ; 2013: NI ; 2014: 71,79 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 13 ; 2016: 13 ; 2017s: 13
Data początkowa: 2008
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Kolegium Zarządzania i Finansów
Symbol UKD: 336 ; 005
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2008/1-
Abstrakty: 2008/1-
Pełne teksty: 2008/1-
Wskazówki dla autorów: https://jmfs-kzif.edu.pl/resources/html/cms/MYMANUSCRIPTS
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-01-15
Dziedzina:organizacja i zarządzanie
finanse
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities2
IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »