English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Avant. Trends in Interdisciplinary Studies
Poprzednie tytuły: Avant. Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej
Adres strony WWW: http://www.avant.edu.pl
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/49/
Trzeci adres
strony WWW:
http://avant.edu.pl/ojs/index.php/avant/index
DOI: 10.12849/50302014 ; 10.26913/80s02017
ISSN: [e]2082-6710 ; [p]2082-7598
Index Copernicus: 2011: 4,30 ; 2012: 5,21 ; 2013: 7,47 ; 2014: 88,25 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 13 ; 2016: 13 ; 2017s: 13 ; 2019: 40
Data początkowa: 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Centrum Badań Filozoficznych (Warszawa)
Symbol UKD: 1
Częstotliwość: 3x/rok
Spisy treści: 2010/1-
Pełne teksty: 2010/1-
Wskazówki dla autorów: http://avant.edu.pl/do-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-01-15
Dziedzina:filozofia
kognitywistyka
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
Scopus
DOAJ - Directory of Open Access Journals
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »