English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia i Materiały Informatyki Stosowanej
Adres strony WWW: http://www.simis.ukw.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
https://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3473
ISSN: 1689-6300
Index Copernicus: 2011: 4,30
Punktacja MNiSZW: 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2017s: 3
Data początkowa: 2009
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Bydgoszcz)
Symbol UKD: 004
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2009/1/1-2015/7/18
Pełne teksty: 2009/1/1-2015/7/18
Wskazówki dla autorów: http://www.simis.ukw.edu.pl/?dla-autorow,6
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-16
Dziedzina:informatyka
Indeksowane w:BazTech
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »