English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Społeczeństwo Staropolskie. Seria Nowa
Adres strony WWW: http://www.dig.pl/index.php?s=wyniki&rodz=8&id=15
Drugi adres
strony WWW:
http://www.spoleczenstwostaropolskie.dig.pl
ISSN: 1899-1386
Data początkowa: 2008
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Historii PAN ; Wydawnictwo DiG
Symbol UKD: 93/94(438)
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2008/1-2015/4
Wskazówki dla autorów: http://www.spoleczenstwostaropolskie.dig.pl
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-15
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »