English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wychowanie Fizyczne i Sport
Poprzednie tytuły: Physical Education and Sport (online): 2005-2008
Adres strony WWW: http://www.awf.edu.pl/wwf/nauka/czasopisma/wychowanie-fizyczne-i-sport
ISSN: [e]1734-4956 ; [p]0043-9630
Index Copernicus: 2001: 2,98 ; 2002: 3,16 ; 2003: 3,32 ; 2004: 3,72 ; 2005: 3,72 ; Phys. Educ. Sport: 2005: 4,31 ; 2006: 4,31 ; 2007: 5,00 ; Wych. Fiz. i Sport: 2008: 5,72
Punktacja MNiSZW: 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2017s: 3
Data początkowa: 1957
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego (Warszawa)
Symbol UKD: 796
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2012/1-2012/4
Wskazówki dla autorów: http://www.awf.edu.pl/wwf/nauka/czasopisma/wychowanie-fizyczne-i-sport#collapse0-2
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-15
Dziedzina:kultura fizyczna i sport
Indeksowane w:IC Journals Master List
IC Journals Master List2
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
SPORT
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »