English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Adres strony WWW: https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe
Drugi adres
strony WWW:
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/210
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.foliaoeconomica.online.uni.lodz.pl/
DOI: 10.18778/0208-6018
ISSN: [e]2353-7663 ; [p]0208-6018
Index Copernicus: 2012: 5,44 ; 2013: 4,20 ; 2014: 78,88 ; 2015: NI ; 2016: NI
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 14 ; 2016: 14 ; 2017s: 14
Data początkowa: 1980
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Łódzki
Symbol UKD: 33
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 1980/1-
Abstrakty: 1980/1-
Pełne teksty: 1980/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-08-16
Dziedzina:ekonomia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »