English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Forum Penitencjarne
Adres strony WWW: http://www.sw.gov.pl/dzial/czasopismo-forum-penitencjarne
ISSN: 1505-2184
Data początkowa: 1998
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Symbol UKD: 343.81/.84
Częstotliwość: miesięcznik
Spisy treści: 2010/7-
Branżowe:TAK
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-16
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »