English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Geodesy and Cartography
Poprzednie tytuły: Geodezja i Kartografia: 1952-2009
Adres strony WWW: https://content.sciendo.com/view/journals/geocart/geocart-overview.xml
Drugi adres
strony WWW:
http://journals.pan.pl/dlibra/journal/113056
DOI: 10.2478/geocart
ISSN: [e]2300-2581 ; [p]2080-6736
Index Copernicus: 2012: 5,38 ; 2013: 5,92 ; 2014: 100,00 ; 2015: 100,00
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 8 ; 2012a: 8 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 13 ; 2016: 13 ; 2017s: 13 ; 2019: 20
Data początkowa: 1952
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: De Gruyter ; Komitet Geodezji PAN
Symbol UKD: 528
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2010/59/1-
Abstrakty: 2010/59/1-
Pełne teksty: 2010/59/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-07-12
Dziedzina:geodezja
Indeksowane w:BazTech
BazTech2
Bibliografia Geografii Polskiej
EBSCO Academic Search Complete
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »