English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Historii Filozofii Polskiej
Adres strony WWW: http://www.filozofiapolska.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/91/
ISSN: 1689-6289
Index Copernicus: 2012: 3,17 ; 2013: 3,59 ; 2014: 28,68 ; 2015: 69,48
Punktacja MNiSZW: 2012: 1 ; 2012a: 1 ; 2013: 2 ; 2014: 2 ; 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 2008
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Fundacja Historii Filozofii Polskiej
Symbol UKD: 1(09)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2008/1-2016/9
Abstrakty: 2008/1-2016/9
Pełne teksty: 2008/1-2016/9
Wskazówki dla autorów: http://www.filozofiapolska.pl/autorzy/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-14
Dziedzina:filozofia
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »