English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Bibliologiczne
Adres strony WWW: http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=904
Drugi adres
strony WWW:
http://wydawnictwo.us.edu.pl/search/node/studia%20bibliologiczne
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.knb.ibin.us.edu.pl/wp-content/uploads/2014/08/nowa-biblioteka_1_14.pdf
ISSN: 0860-8164
Data początkowa: 1983
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Śląski (Katowice)
Symbol UKD: 02 ; 002.2
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 1983/1-2015/20
Abstrakty: 2010/18-2015/20
Pełne teksty: 2010/18-2015/20 [dostęp płatny w CEEOL]
Uwagi: W numerze 1/14/2014 "Nowej Biblioteki" (trzeci link) znajduje się bibliografia czasopisma za lata 1983-2011.
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-16
Dziedzina:bibliotekoznawstwo i inf. naukowa
Indeksowane w:PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
« Powrót do wyszukiwania »