English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa
Poprzednie tytuły: Górnośląskie Studia Socjologiczne: 1963-1989
Adres strony WWW: http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=240
Drugi adres
strony WWW:
http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/3841/publications
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.journals.us.edu.pl/index.php/GSS
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/306/
ISSN: [e]2353-9658 ; [p]0072-5013
Index Copernicus: 2012: 3,42 ; 2013: 4,34 ; 2014: 37,25 ; 2015: 50,79
Punktacja MNiSZW: 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 1963-1989 ; 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytut Socjologii
Symbol UKD: 316
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2010/1-
Abstrakty: 2010/1-
Pełne teksty: 2010/1-2015/6
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-14
Dziedzina:socjologia
Indeksowane w:BazHum
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »