English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Myśl Ekonomiczna i Polityczna
Poprzednie tytuły: Myśl Ekonomiczna i Prawna: 2002-2009
Adres strony WWW: http://www.lazarski.pl/badania-i-rozwoj/mysl-ekonomiczna-i-polityczna/
ISSN: 2081-5913
Index Copernicus: 2012: 3,69 ; 2013: 4,61 ; 2014: 50,89 ; 2015: 61,33
Punktacja MNiSZW: 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 13 ; 2016: 13 ; 2017s: 13
Data początkowa: 2002
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego (Warszawa)
Symbol UKD: 330
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2008/1-
Abstrakty: 2008/1-
Pełne teksty: 2010/1-
Wskazówki dla autorów: https://mysl.lazarski.pl/en/for-authors/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-16
Dziedzina:ekonomia
nauki polityczne
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities2
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »