English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica
Poprzednie tytuły: Acta Universitatis Lodziensis. Seria 3, Nauki Ekonomiczne: 1975-1980
Adres strony WWW: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/208
Drugi adres
strony WWW:
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php/redakcje-czasopism/acta-universitatis-lodziensis-folia-sociologica/
Trzeci adres
strony WWW:
https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica
DOI: 10.18778/0208-600X
ISSN: [e]2353-4850 ; [p]0208-600X
Index Copernicus: 2012: 4,59 ; 2013: 4,05 ; 2014: 65,43 ; 2015: 64,32 ; 2016: 62,98
Punktacja MNiSZW: 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8 ; 2019: 20
Data początkowa: 1975
Data online: 1980
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Łódzki
Symbol UKD: 316
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1980/1-
Abstrakty: 1980/1-
Pełne teksty: 1980/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-01-13
Dziedzina:socjologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »